Balkongräcken

Balkonger har förutom sin funktionalitet och ändamål även en viktig roll som ett dekorativt arkitektoniskt element. Balkongen är en utbyggnad med skyddsräcke och just räcket är en viktig del som inte enbart påverkar husets utseende och stil utan även garanterar användarens säkerhet. Därför bör man redan på planeringsstadiet lägga stor vikt på balkongräckens konstruktion och utseende.

Balkongräcken kan tillverkas av olika material: stål, betong, trä, specialglas och -plast samt kombinationer av dessa. Balkongräcken av aluminiumprofiler har ett flertal fördelar jämfört med användning av andra material. De har ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet. Balkongräcken av aluminium är inte känsliga för regn och och andra ogynnsamma väderförhållanden, de är enkla att underhålla, lätta, hållfasta och har lång livslängd. Sist men inte minst har glas- och aluminiumräcken ett modernt utseende som ger huset ett dekorativt lyft.


Jalusier_Skiss.jpg

Balkonginglasningar

En stilig lösning för såväl flerbostadshus som villor är en inglasad terrass eller balkong. Inglasningen ger byggnaden ett snyggt utseende samtidigt som det skyddar mot väder och vind, ökar tryggheten och sänker bullernivån.

En inglasning adderar även mer boyta samtidigt som det kan höja värdet på bostaden. En bonus är givetvis att inglasningen även förlänger säsongen.

Den stabila konstruktionen är beräknad att motstå vindtryck som går att jämföra med stormstyrka. Profilernas styvhet och tjocklek på materialet som används gör det möjligt att glasa nästan alla balkonger utan extra stöttor.