familjen arvidsson sparar energi

Familjen Arvidsson i Sörhaga anlitade Proglas Alingsås AB för att komma till rätta med bullerproblematiken från trafiken på Viktoriagatan och järnvägen. Lösningen blev ljudreducerande glas – och på köpet fick man dessutom sänkta energikostnader.

Ljudreducerande glas löser problemen
Buller är idag ett växande miljöproblem – framför allt längs högtrafikerade gator och vägar. Det störande ljudet tränger huvudsakligen in genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Med hjälp av ljudreducerande glas kan man öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor även i områden med besvärande buller. När man ökar glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken. 

Tjockare glas, olika tjocklek på glasen, laminering av glasen och större avstånd mellan glasen förbättrar hela glaskonstruktionens ljudreducerande egenskaper. Men även utformningen av karm, båge, fogar och ventiler har sin betydelse. 

Vill du veta mer – kontakta Proglas i Alingsås.