ReferensUPPDRAG

Proglas olika kundkategorier finns inom kommuner, försäkringsbolag, fastighets- och byggbolag, bostadsrätter/samfälligheter samt små och stora företag jämte privatpersoner. Inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Nedan finner du några exempel på olika typer av arbeten utförda av Proglas.