För oss på Proglas är miljöaspekten en mycket viktig komponent som genomsyrar all vår verksamhet och präglar vårt dagliga arbete. Vi följer till stora delar ett verksamhetssystem för ledning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som är utvecklat av Företagarnas Riksorganisation i samarbete med Glasbranschföreningen. Systemet kallas FR2000 Glas och Fasad.

FR2000 utgår ifrån ISO 9001 och ISO 14001 men innehåller även krav på kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet vilket gör FR2000 till ett ledningssystem som tar sin utgångspunkt i hela verksamheten.