Proglas förändrar och säljer av delar av sin verksamhet för att bli ännu starkare och tydligare
i sitt erbjudande. Den 1 dec 2017 tog Ryds glas över vår glasmästeriverksamhet och bilglas i
Alingsås, Vårgårda och Uddevalla. Det här är en strategisk förflyttning i vår strävan efter att bli
en av västsveriges bästa metallparti, inredningsglas och uterumsleverantörer.