Idag är vi glada. Härryda kommun meddelade att Proglas numera är deras valda partner för glasmästeriarbeten fram till 2021. Avtalet fick vi genom en kommunal upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).