Proglas har fått en order på glasning av ett nytt parkeringshus som Tuve Bygg uppför på uppdrag av Västfastigheter. Det nya parkeringshuset kommer att ligga på Södra Ågatan i Mölndal och skall ge runt 330 nya parkeringsplatser åt Mölndals sjukhus. Proglas levererar en estetiskt tilltalade Profilitfasad samt dörrar och fönster. Projektet kommer att färdigställas under hösten 2017.