Proglas är en etablerad glasmästeri och metallpartileverantör med Västsverige som hemmamarknad. Vi har lång erfarenhet och samtliga anställda har en gedigen bakgrund inom glasbranschen. Proglas tillverkar och monterar allt inom dörrar, fönster, glasfasader samt uterum och vinterträdgårdar. Våra systemlösningar för fönster, dörrar och fasader tillverkas med  Schüco ’s världsledande profilsystem. Lägg till vår samlade erfarenhet och kunskap inom traditionella glasmästeriarbeten och du kan känna dig trygg i att vi löser dina glasbehov. Oavsett vad det är.

Om Företaget

Proglas utför alla typer av glasarbeten inom  entreprenader/metallarbeten, uterum, planglas, spegelglas, fönster, solskydd/ jalusier,glasräcken. Totalt är vi ett 15-tal anställda. Vår ambition är att växa och etablera oss på fler orter för att ytterligare säkerställa tillgänglighet för våra kunder och att stärka vårt koncept.

VÅR FILOSOFI

Proglas är det personliga och snabbfotade glasföretaget som alltid sätter kunden i fokus. Vi lovar hög kvalitet- och leveranssäkerhet, flexibla och prisvärda lösningar och raka, ärliga besked.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Proglas ska erbjuda de flesta typer av glas och metallpartier till kommuner, försäkringsbolag, privatpersoner, fastighets- och byggbolag, bostadsrätter/ samfälligheter samt små och stora företag i Västra Götalandsregionen. Vårt erbjudande ska vara prisvärt och genomsyras av flexibilitet, kvalitet, personligt engagemang och leveranssäkerhet. 


VÅR HISTORIA

Proglas AB bildades 2010 genom att de nuvarande ägarna förvärvade Uddevalla Glasmästeri AB. Hösten 2013 övertog vi verksamheten i Vårgårda Glas AB och våren 2014 startade vi även ett kontor i Mölndal. I dec 2017 sålde vi vår bilglasdivision samt den glasmästeridel som riktade sig mot privatmarknaden till Ryds.

Verksamheten fokuserar numera på uterum, glasräcken, vik och lyftskjutpartier samt metallpartier.

Vi finns idag i Alingsås och i Mölndal och totalt är vi ett 15-tal anställda.


Miljö

Proglas ska genom ständiga förbättringar av bolagens miljöarbete och medarbetarnas miljömedvetande minimera negativ inverkan på miljön. Det innebär att vi i vår produktion, i våra beslut och i våra samarbeten med beställare och leverantörer ska verka för en ur miljöhänseende hållbar utveckling.

För att leva upp till vår miljöpolicy ska vi:

• Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning samt lokala myndigheters miljödirektiv.
• Löpande utforma konkreta åtgärder för att minska bolagets negativa miljöpåverkan.
• Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
• Verka för ökad samordning av transporter, såväl när det gäller materielleveranser som våra resor.
• Genom återanvändning och återvinning minska användandet av naturresurser. 
• Samverka med våra kunder och beställare för att uppnå bästa möjliga alternativ både ur ett miljömässigt såväl som ekonomiskt perspektiv. 

 

AvanTec_SimlySmart_d_Retusch.jpg

Kvalitet

Proglas övergripande mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att vi:

• Följt alla gällande lag- och branschregler.
• Fullt ut levererat enligt köparens beställning och förväntningar.
• Skapat värde för såväl köparen som för Proglas.

Vi säkerställer rätt kvalitet genom att i alla moment och genom hela processen arbeta efter bolagets egenutvecklade och anpassade system för kvalitetsledning.